Vårt kallbad från Avantopool

Bada kallbad – året runt! Hos oss kallbadar du i vår suveräna Avantopool!

Avantopool har tagit fram pooler för kallbad som är enkla att använda – när som helst, var som helst. Regelbundna kallbad snabbar på återhämtningen i samband med fysisk ansträngning. Det förbättrar ditt välbefinnande i form av minskad stress, bättre sömn och mindre smärta. Bada kallt hos oss.

Bestäm själv om du vill återhämta dig i ett kallbad eller om du vill koppla av i ett varmt bad. Med Kinos finns möjligheterna att själv ställa in temperaturen – från +4°C till +38°C. Poolens effektiva system kyls eller värms upp till önskad temperatur med ungefär 4–5 grader per timme.

Vill du läsa om påstådda hälsoeffekter av kallbad? Här är klipp ur en artikel från www.kry.se.

Att frivilligt hoppa ner i iskallt vatten har lockat fler och fler de senaste åren. Många påstår att det är bra för hälsan, men vad säger egentligen forskningen om hälsoeffekterna av kallbad?

Att göra ett hål i isen och bada i det iskalla vattnet har blivit något av en trend de senaste åren. Men Sveriges första kallbadhus öppnade redan på 1800-talet och fenomenet lär ha funnits långt före det. Så, vad händer egentligen i kroppen när vi kallbadar? Och är det verkligen bra för vår hälsa?

Hur reagerar kroppen på kallbad?
När vi utsätter vår kropp för kyla svarar kroppen genom att aktivera vår så kallade flykt- eller kamprespons. Den triggas av stress, till exempel när vi är i fara – eller när vi badar i iskallt vatten. När flykt- eller kampresponsen kickar in frigörs stresshormonet noradrenalin – ett förstadium till adrenalin. Det bidrar bland annat till en ökad koncentrationsförmåga, vilket gör att vi bättre kan hantera stress.

Ett kallbad kan också utlösa ett mer kraftigt adrenalinpåslag, som kan ge både eufori och smärtlindring, vilket ger en fysiologisk förklaring till varför många personer upplever en ökad livskvalitet och minskad smärta både under och efter ett kallbad.

Vad händer i kroppen under ett kallbad?
När vi badar kallt aktiveras inte bara adrenalinet och flykt- eller kampresponsen, utan också kroppens temperaturhöjande processer. Till en början signalerar kroppen till hjärtat att börja slå snabbare och snabba upp andningen, som ett sätt att värma upp kroppen. Detta motverkar trötthet och gör att många känner sig mer pigga och mer aktiva efter ett kallbad.

Det har också setts att fettförbränningen ökar av kallbad. I kyla ökar och aktiveras det “nyttigare” bruna fettet i kroppen, som har i uppgift att producera värme. För att producera värme behöver det bruna fettet bränna energi och kalorier, vilket gör att överskottsenergin som lagras som det “onyttiga” vita fettet i kroppen, minskar. I vilken utsträckning kallbad kan förbränna fett eller förhindra övervikt och fetma är dock inte säkerställt ännu.

Hälsoeffekterna är många
Norska forskare har analyserat 104 genomförda studier om kallbad, med slutsatsen att det verkar finnas positiva hälsoeffekter både fysiologiskt och psykologiskt – men att det behövs mer forskning inom området.

(Personer med hjärt-kärlsjukdomar eller ett högt blodtryck bör alltid rådfråga en läkare innan de kallbadar.)

Här är några av de positiva effekterna av kallbad:

  • Adrenalinet stiger, vilket medför en känsla av triumf, både under och efter kallbadet.
  • Adrenalinet kan också ge en smärtlindrande effekt, speciellt för personer med reumatism och fibromyalgi.
  • Ökad mängd brunt fett har setts, vilket eventuellt kan förhindra övervikt och fetma.
  • Kroppen ökar sin känslighet för insulin, vilket eventuellt kan minska riskerna för diabetes typ 2.
  • Antal endorfiner ökar – ett hormon som får oss att må bra. Många säger sig få en ökad livskvalitet av kallbad, med förbättrat humör och starkare självförtroende.
  • Dopaminet ökar – ett hormon som kan minska stress.
  • Kallbad upplevs motverka trötthet, nedstämdhet och utmattning.
  • Blodtrycket sänks.
  • Blodcirkulationen ökar.

Efter ditt kallbad hos oss så står vår bastu redo att värma dig igen!

(Källa: https://www.kry.se/din-halsa/kallbad-bra-eller-daligt-enligt-forskningen/)